Čas čtení: 1 min.

Návrat ke kořenům. Pojetí vandru v řežii Ondry, Velkého vonta. Tento vandr se vyznačuje zklidněním z extrémů způsobených ostatními vandry, Řehysovu peklu, Johnyho pohodě nebo Šátisovým komerčně-silničním výletům. Výhodou back to roots je dostatek přírody i objevování neznámých a často zapomenutých koutů země. Velkou nevýhodou je častá absence hospod i absence odpočinku obecně.

Prvním back to roots byl vandr ve Žďárských vrších.

Site Footer

Top